LÁSKA JE RADIKÁLNÍ RESPEKT K JINÝM V JEJICH LEGITIMNÍ JINAKOSTI


Zajímavě formulovaný citát Humberta Maturana vyjadřující lásku v její nejčistší a nejopravdovější podobě. Po jeho přečtení mi vytanula na mysli jedna pasáž z knihy Čtyři dohody. Autor - Miguel Ruiz zde uvádí, že pokud o někom říkáme, že jej milujeme, a přitom jej chceme změnit, ve skutečnosti jej nemilujeme. Zřejmě jsme si o tomto člověku vytvořili hezkou představu a snažíme se jej do tohoto obrazu naší představy vmanipulovat. Milujeme tedy naši představu o tomto člověku.

A pojďme ještě dál! Jací chceme, aby byli naši nejbližší? Možná takoví, jako jsme my sami. To nám dává pocit bezpečí. Budeme si tak přece vždy rozumět, budeme myslet a jednat stejně, předvídatelně, vyhneme se tak konfliktu, budeme tak krásně stejní, … Brrr! Hrozná představa! Ve svém důsledku byste to jistě nechtěli. Kdybychom totiž byli všichni stejní, svět by byl pěkně nudné místo.

Je to otázka postoje: berme jinakost ostatních jako něco, co může náš svět obohatit. Respekt je důležitý. Ale nejde jen o něj. Zkoumejme, co nám rozdílnost mezi námi může přinést nového a zajímavého. Jak může rozdílný pohled na svět rozšířit ten náš. Když se na svět podíváte očima někoho jiného, uvidíte jej zřejmě úplně jinak. A co víc, kolik lidí je na světě, tolik různých pohledů. Není to úžasné?!? Ze začátku je ale těžké svůj postoj změnit. Přesto věřte, že se vám to vyplatí.

Na závěr jedna důležitá poznámka. Úvodní citát je mnohonásobně důležitější pro nás samotné. Kdybych měl citát parafrázovat, mohl by znít například takto: „Sebeláska je radikální respekt k sobě samému v naší legitimní jinakosti“.

Přeji vám, abyste se měli rádi takoví, jací skutečně jste!