KONFLIKT JAKO VÝZVA K TANCI


Vzpomeňte si na váš poslední konflikt a jeho průběh. Kdybyste měli zakreslit do dvou grafů, jak narůstaly vaše emoce a emoce na straně vašeho protivníka, byly by křivky zřejmě velmi podobné. Je to velmi prosté – tlak vyvolává protitlak. Nejen ten fyzický.

Bojové umění zvané Aikido je velmi elegantní formou boje využívající energii protivníka. Jedním ze základních principů Aikida je, že vnímá protivníka jako partnera. Ne náhodou pak některé prvky vypadají jako tanec. Proč se o tom zmiňuji? Tím důvodem je, že stejně jako bojovníci Aikida, i vy můžete využít protivníkovu energii, když změníte svůj postoj k němu.

Zkuste tedy napříště ve chvíli, kdy ucítíte, že se blíží konflikt udělat následující:

Vnímejte svého protivníka jako partnera
Možná máte společný cíl, jen se vaše cesty liší. Každý vidíme svět svýma očima, a tak si myslíme, že ta naše pravda je ta jediná správná. Vy vnímáte svět po svém. Váš partner má stejné právo.

Zdůrazněte společné cíle a aspekty obou verzí
Hledejte o společné cíle již na začátku konverzace. Hledáme styčné body obou verzí. Ty pak budou základem konstruktivního jednání.

- Řekněte, co chcete a proč je to pro vás důležité
Máte právo sdělit, co chcete a důvody, proč tomu tak je. Mluvte řečí faktů a konkrétních informací. Na druhou stranu komunikujte i své pocity. Jsou důležitou součástí vašeho stanoviska. Jde vám přece o to, abyste dali svému partnerovi šanci skutečně vám porozumět.
Ještě jedna důležitá poznámka: mluvte vždy v první osobě. V jiném případě může vaše komunikace vyznít jako obviňování nebo útok.

Poslechněte si partnerovu verzi
Snažte se porozumět jeho pohledu na problém a jeho motivaci. Angličané říkají: „Jestli chceš někomu skutečně porozumět, projdi se míli v jeho botách“.

Přijměte jeho verzi
Mezi přijetím a souhlasem je veliký rozdíl. Tím, že dáme partnerovi najevo, že rozumíme jeho pohledu, dáme mu také respekt, a tím zvýšíme šanci k tomu, že i on změní svůj přístup z konfrontačního na kooperativní.

Prezentujte svoji verzi
Je nutno zůstat u faktů, čísel, informací a vynechat doměnky nebo závěry, natož ironii nebo porovnávání či hodnocení verze vašeho partnera.

Shodněte se na jednom společném řešení

Buďte připraveni k ústupkům! Nečte se to možná dobře, když je přece ta „vaše pravda“ pravdou nejpradovatější. Mějte však na mysli vyšší cíl. Ne pouze to, co je dobré nyní, v rámci této konverzace nebo jen pro vás samotné. A dokonce ani cíl vašeho týmu nebo rodiny. Zde miřte co nejvýše – mělo by vám jít o vaše cíle, cíle vaší firmy i vaší rodiny, vašich zákazníků i dodavatelů, atd.

Dohodněte se na dalších krocích
Jednotlivé úkoly by měly být co nejkonkrétnější s uvedením odpovědné osoby a datumu, do kdy by měl být úkol splněn. Součástí dohody by měly být i společné kontrolní schůzky sloužící k ověření, zda jde vše podle plánu, či zda není nutno udělat nějakou změnu.

Po dosažení cíle zhodnoťte vaši spolupráci
Je velmi užitečné po dosažení cíle společně analyzovat, co jste se naučili, co příště uděláte jinak a lépe. Pozor! Zhodnocení vnímá spousta lidí pouze jako analýzu toho, co nefungovalo a jak jsme to řešili. Často je tak opomíjeno, co šlo dobře a čeho jsme sami nebo společnými silami dosáhli. Oč je ocenění důležitější, o to více je opomíjeno.

Určitě některé z vás napadlo: „To se lehce řekne – uvědom si, kdy se blíží konflikt“. A máte pravdu! Je to klíčová fáze, kdy myšlení zatemňují emoce. Ovládnout se v tuto chvíli je náročné. Dobrá zpráva je, že se můžeme na takovéto situace připravita namísto reakce typu „bojuj nebo uteč“ řídit své emoce namísto aby vaše emoce řídily vás. Pomocí procesů z oboru Neuro-Lingvistického Programování (NLP) můžete „přeprogramovat“ paterny svého chování a příště ve stejné situaci reagovat jinak. A to tak, jak si sami přejete.

Pokud s někým bojujete, dáváte mu sílu! Nyní máte i jinou možnost: můžete namísto boje tančit. Tak do toho!