KLANÍTE SE KRÁLI, NEBO ŽIJETE?


Jeden moudrý muž žil velmi nuzně.

"Asi nejsi tak moudrý.” trefoval se do něj soused. “Kdyby ses poklonil králi, nemusel bys žít z mála.”

“A kdyby ses naučil žít z mála,” odpověděl mu mudrc, “nemusel by ses klanět králi.”

V této kratičké metafoře citované z knihy Vědomý business od Freda Kofmana je reflektován náš současný způsob konzumního životního stylu. Za vyšší životní úroveň platí mnoho z nás vysokou cenu. Tou cenou jsou naše nenaplněná přání a touhy vyplývající z našich životních hodnot. To však způsobuje naši vnitřní nespokojenost. Cítíme, že je něco špatně, že nám něco chybí. Je to jako prázdné místo, které se snažíme vyplnit náhražkami jako jsou například drahé zbytečnosti, větší množství jídla, někdo zase hledá smysl života na dně sklenice vína, jiný užívá některé z dalších drog, atd. Každému je ale jistě hned jasné, že tyto i jiné náhražky mají nepříjemné vedlejší účinky.

Ne všichni máme možnost například okamžitě opustit současné zaměstnání a začít se živit tím, co nás skutečně baví a naplňuje. Nicméně i pár malých krůčků směrem k tomu, co vám dává smysl, vás bude posilovat a ucítíte, jak se váš život postupně mění. Jednou to půjde lépe, jindy hůře, ale bude to zajímavé, barevné a živé!

Tyto krůčky můžete zkusit dělat sami, nebo máte možnost oslovit profesionálního kouče, který vám jakožto průvodce pomůže vydefinovat vaše osobní hodnoty a cíle, a také vám umožní urychlit celý proces harmonizace vašeho života a vašich osobních hodnot. Nicméně i uvědomění si, co skutečně chcete a proč to chcete, je prvním důležitým krokem, díky kterému budete moci vnímat příležitosti, které jste doposud přehlíželi.

Ať jsme na tom jakkoliv, dobrá zpráva je, že jsme to vždy my, kdo rozhoduje o tom, zda a jak hluboko se budeme klanět králi ...

Váš Vít Šrámek, Leadershicoach